Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společný pohybový základ gymnastických sportů
Název práce v češtině: Společný pohybový základ gymnastických sportů
Název v anglickém jazyce: Collective motional base for gymnastics sports
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Krištofič
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2009
Datum zadání: 29.04.2009
Datum a čas obhajoby: 26.04.2010 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2010
Oponenti: Mgr. Jaroslav Marek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je návrh struktury obecné sportovní přípravy dětí na základě analýzy ontogenetických zákonitostí a profilujících činností v gymnastických sportech.Tato práce není výzkumného charakteru. Informace z literatury zabývající se touto problematikou byly obsahově vyhodnoceny k naplnění cíle práce Dále byly použity informace z přednášek Specializace gymnastických sportů a informace získané rozhovorem s trenéry jednotlivých gymnastických sportů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this work is suggestion of general structure sport preparation of children on base of analytics ontogenetics patterns and activities profiting in gymnastics sports.This work does not have the character of research. Contents the information gained from the literature which deal with this issue and materials and experiences from gymnastic sports. There were used the information from lectures of Specialization of gymnastic sports and the information gained from coaches.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK