Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Uplatnění emoční inteligence v řízení organizace
Název práce v češtině: Uplatnění emoční inteligence v řízení organizace
Název v anglickém jazyce: Application of emotional intelligence elements
in the organization management
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2009
Datum zadání: 10.04.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Věra Fantová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK