Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek
Název práce v češtině: Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek
Název v anglickém jazyce: Spacecraft observations of waves in low-latitude magnetospheric plasma
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Oponenti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
  prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK