Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Problematika řízení mateřské školy s integrací - směřování k inkluzi
Název práce v češtině: Problematika řízení mateřské školy s integrací - směřování k inkluzi
Název v anglickém jazyce: The problems of management a nursery school with integration the children with
a special education needs - movement to inclusion
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Marie Horázná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2009
Datum zadání: 10.04.2009
Datum a čas obhajoby: 05.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Vlastimil Špinka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK