Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Začleňování nových pracovníků do týmu - týmová práce
Název práce v češtině: Začleňování nových pracovníků do týmu - týmová práce
Název v anglickém jazyce: Integrating new employees to the team - team work
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Věra Fantová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2009
Datum zadání: 10.04.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Milena Peteříková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK