Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivní komunikace v mateřské škole
Název práce v češtině: Efektivní komunikace v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Effective communication in kindergartens
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Helena Černíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.04.2009
Datum zadání: 28.04.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jitka Vlková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK