Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Možnosti zvyšování kvalifikace a další formy vzdělávání pro učitele mateřské školy
Název práce v češtině: Možnosti zvyšování kvalifikace a další formy vzdělávání
pro učitele mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Opportunities to acquire the qualification and other forms
of education for pedagogues of preschool education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dagmar Kroláková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2009
Datum zadání: 10.04.2009
Datum a čas obhajoby: 04.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Zdeňka Kutínová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK