Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Principy a nástroje podnikatelské etiky
Název práce v češtině: Principy a nástroje podnikatelské etiky
Název v anglickém jazyce: Principles of, and tools for business ethics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2008
Datum zadání: 24.04.2008
Datum a čas obhajoby: 23.04.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2009
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK