Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Název práce v jazyce práce (slovenština): Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Název práce v češtině: Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Název v anglickém jazyce: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition
Klíčová slova: ablace, PLD, XUV laser
Klíčová slova anglicky: ablation, Pulsed Laser Deposition, XUV laser
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
  prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
 
 
Konzultanti: Ing. Libor Juha, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK