Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Components and Services in Resource-Constrained Environments
Název práce v češtině: Komponenty a servisy v prostředí s omezenými zdroji
Název v anglickém jazyce: Components and Services in Resource-Constrained Environments
Klíčová slova: Komponentové systémy, prostředí s omezenými zdroji, variabilita softwarových architektur
Klíčová slova anglicky: Component systems, resource-constrained environments, software architecture variability
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Plášil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 24.09.2013 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Oponenti: Ing. Kamil Ježek, Ph.D.
  Prof. Jan Carlson
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK