Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s projevy fulminantního jaterního selhání
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s projevy fulminantního jaterního selhání
Název v anglickém jazyce: Nursing care about patient with fulminant hepatic failure
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2009
Datum zadání: 23.04.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: MUDr. Radka Čapková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK