Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejnosprávní kontrola základních a mateřských škol
Název práce v češtině: Veřejnosprávní kontrola základních a mateřských škol
Název v anglickém jazyce: The Public Control of Elementary Schools and Kindergarden
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Václav Mach
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2009
Datum zadání: 23.04.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK