Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Počátky teorie matic v českých zemích (a jejich ohlasy)
Název práce v češtině: Počátky teorie matic v českých zemích (a jejich ohlasy)
Název v anglickém jazyce: Origins of Matrix Theory in Czech Lands (and the responses to them)
Klíčová slova: teorie matic, historie matematiky,Weyrova charakteristika,Weyruv kanonický tvar
Klíčová slova anglicky: matrix theory, history of mathematics, Weyr characteristic, Weyr canonical form
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 24.04.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2013
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
  doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK