Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC
Název práce v češtině: Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC
Název v anglickém jazyce: The study of proton and heavy-ion collisions at LHC
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Podílet se na přípravě experimentu ATLAS na LHC, nabírání a zpracování dat a fyzikální analýze.
Seznam odborné literatury
Bude upřesňována v průběhu práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK