Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Miesto tradičného l´udového liečitel´stva v životě obyvatel´ov severovýchodného Slovenska - okres Svidn
Název práce v jazyce práce (slovenština): Miesto tradičného l´udového liečitel´stva v životě obyvatel´ov
severovýchodného Slovenska - okres Svidn
Název práce v češtině: Místo tradičního lidového léčitelství v životě obyvatel severovýchodního Slovenska - okres Svidník
Název v anglickém jazyce: The place of the traditional healing in life of people
from the north-east Slovakia - Svidník district
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2009
Datum zadání: 21.04.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Lucie Hanzlíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK