Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spinozovo pojetí člověka a jeho jednání
Název práce v češtině: Spinozovo pojetí člověka a jeho jednání
Název v anglickém jazyce: Spinoza's Conception of Man and His Actions
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2009
Datum zadání: 02.02.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.10.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Návaznost tématu na absolvované kursy (popř. certifikované programy), které student již student absolvoval; předběžný plán kursů, které student hodlá v souvislosti s bakalářskou prací absolvovat. Kořeny evropské tradice I.-IV.; Úvod do filosofického diskursu I.-II.; Filosofický proseminář; Úvod do fenomenologie I.; Člověk jako osoba I.; Člověka anáboženství I.-II.; Kant: Antropologie I.-II.; Filosofické tematizace člověka I.-II.; Některé filosofické souvislosti kosmologie 20. stol.; Antropologie a etika; Moc, peníze, právo I.-II.
Seznam odborné literatury
Relevantní literatura (cca 5 titulů): Hemelík- Spinoza Benyovszky- Skutečnost jako subjekt (in Lidé města) Jonathan Bennett- A Study of Spinoza s Ethics Alan Donagan- Homo Cogitat: Spinoza s Doctrine and Some Recent Commentators (in Spinoza- Issues and Directions: The Proceeding of the Chicago Spinoza Conference /1986/; Edited by E. Curley and P.-F. Moreau, Leiden - New York, 1990) Genevieve LLoyd- Spinoza on the Distinction between Intellect and Will (in Spinoza- Issues and Directions: The Proceeding of the Chicago Spinoza Conference /1986/; Edited by E. Curley and P.-F. Moreau, Leiden - New York, 1990)
Předběžná náplň práce
Základním cílem práce je interpretovat Spinozovo pojetí člověka. Protože člověk je chápán jako specifické usilování (conatus), bude zapotřebí seznámení se základním ontologickým rozvrhem; především podle první části Etiky. Centrem práce bude interpretace usilování tohoto složeného modu (člověka) analýzou komplexu jeho afektů a jeho tělesnosti; především na základě druhé a třetí knihy Etiky. Cílem práce je představení Spinozovy teorie člověka jako specifické teorie jednání.

Způsob zpracování tématu; informace o pramenech, které budou využívány a metodě, která bude uplatněna. Prameny: Spinoza- Etika Spinoza- Metafyzické myšlenky<P>Plánovaná struktura práce: I. Koncept člověka jako příčiny sebe sama (causa sui) II. Člověk jako složený modus III. Systém afektů<P>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK