Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umírání a smrt na ARO
Název práce v češtině: Umírání a smrt na ARO
Název v anglickém jazyce: Dying and Death on ICU
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2009
Datum zadání: 20.04.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: MUDr. Radkin Honzák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK