Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Porovnání přípravy dítěte na vstup do základní školy v mateřských školách s odlišným školním vzdělávacím programem
Název práce v češtině: Porovnání přípravy dítěte na vstup do základní školy v mateřských školách s odlišným školním vzdělávacím programem
Název v anglickém jazyce: Comparsion of children´s readiness for entering to elementary school from nursery schools with diferent educational programmes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.04.2009
Datum zadání: 20.04.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Jana Havlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK