Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příkaz nadřízeného jako okolnost vylučující protiprávnost v mezinárodním trestním právu
Název práce v češtině: Příkaz nadřízeného jako okolnost vylučující protiprávnost
v mezinárodním trestním právu
Název v anglickém jazyce: An order of the superior as a defence excluding
illegality in international criminal law
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2009
Datum zadání: 22.06.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK