Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium silných elektronových korelací v příměsových modelech pomocí diagramatických metod
Název práce v češtině: Studium silných elektronových korelací
v příměsových modelech pomocí diagramatických metod
Název v anglickém jazyce: Investigation of strong electron correlations
in impurity models using diaquamatic
methods
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2009
Datum zadání: 30.03.2009
Datum a čas obhajoby: 07.04.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK