Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
James Bond: filmová série z hlediska narativní mytologizace
Název práce v češtině: James Bond: filmová série z hlediska narativní mytologizace
Název v anglickém jazyce: James Bond: the film series analysed from the point of narrative mythmaking
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK