Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Svoboda projevu novinářů podle Evropské úmluvy o lidských právech a judikatury ESLP
Název práce v češtině: Svoboda projevu novinářů podle Evropské úmluvy o lidských
právech a judikatury ESLP
Název v anglickém jazyce: Journalist´s freedom of expression in the light of European
convention on human rights and case law of European court
of human rights
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2009
Datum zadání: 16.04.2009
Datum a čas obhajoby: 20.11.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2009
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  JUDr. Eva Hubálková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK