Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Přístup k problematice vstupu dítěte do základní školy v mezinárodní škole podle britského národního kurikula
Název práce v češtině: Přístup k problematice vstupu dítěte do základní školy v mezinárodní škole
podle britského národního kurikula
Název v anglickém jazyce: Approach towards children entering the primary education at the
international school operating under British National Curriculum
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2009
Datum zadání: 15.04.2009
Datum a čas obhajoby: 29.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK