Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Functional genomics of nuclear hormone receptors and their cofactors: Connection between metabolism and development by diversified nematode nuclear hormone receptors
Název práce v češtině: Funkční genomika jaderných receptorů a jejich kofaktorů:
Jaderné receptory propojují metabolismus a vývoj
Název v anglickém jazyce: Functional genomics of nuclear hormone receptors and their
cofactors: Connection between metabolism and development by diversified
nematode nuclear hormone receptors
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze (11-00400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2009
Datum zadání: 14.04.2009
Datum a čas obhajoby: 11.06.2009 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2009
Oponenti: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
  prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK