Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intervence některých rizikových faktorů ischemické choroby srdeční u pacientů s akutním infarktem myokardu
Název práce v češtině: Intervence některých rizikových faktorů ischemické choroby srdeční u pacientů
s akutním infarktem myokardu
Název v anglickém jazyce: Intervention of several risk factors of coronary heart disease in patients
with acute myocardial infarction
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Poláček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.04.2009
Datum zadání: 10.04.2009
Datum a čas obhajoby: 03.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK