Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Moc a bezmoc“ - Emanuel Rádl o odpovědnosti intelektuála za život v obci
Název práce v češtině: „Moc a bezmoc“ - Emanuel Rádl o odpovědnosti intelektuála za život v obci
Název v anglickém jazyce: “Power and powerlessness” - Emanuel Rádl on the intellectual’s responsibility for a life in polis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2009
Datum zadání: 09.04.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK