Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Škola zad při hře na housle
Název práce v češtině: Škola zad při hře na housle
Název v anglickém jazyce: Back school through playing the violin
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Mende, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2009
Datum zadání: 08.04.2009
Datum a čas obhajoby: 08.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Klinika rehabilitačního lékařství, FNKV
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK