Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza hydrologického režimu v povodí Křemelné z hlediska vybraných povodňových událostí
Název práce v češtině: Analýza hydrologického režimu v povodí Křemelné z hlediska vybraných povodňových událostí
Název v anglickém jazyce: Hydrological regime analysis with respect to selected flood events in the Křemelná River basin
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2009
Datum zadání: 26.08.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK