Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty leasingu nemovitostí, srovnání s právní úpravou v SRN
Název práce v češtině: Právní aspekty leasingu nemovitostí, srovnání s právní
úpravou v SRN
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of real estate leasing, comparison with the
legal regulation in F.R. of Germany
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2009
Datum zadání: 07.04.2009
Datum a čas obhajoby: 30.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2009
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK