Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zur kulturellen Situation der deutschsprachigen Einwohner von Prag nach dem Jahre 1945
Název práce v jazyce práce (němčina): Zur kulturellen Situation der deutschsprachigen Einwohner von Prag
nach dem Jahre 1945
Název práce v češtině: Ke kulturní situaci německy mluvícího obyvatelstva v Praze po roce 1945
Název v anglickém jazyce: Cultural Situation of German speaking Inhabitants in Prague after 1945
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2009
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky PedF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK