Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formativní vliv akrobatického rokenrolu na držení těla u dětí ve věku 6-14 let
Název práce v češtině: Formativní vliv akrobatického rokenrolu na držení těla u dětí ve věku 6-14 let
Název v anglickém jazyce: Formative Influence of Acrobatic Rock 'n' roll
on the Quality of Posture in Children Aged 6-14
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolbová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2008
Datum zadání: 23.09.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 09:45
Místo konání obhajoby: Katedra Gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK