Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Léčiva využívaná v současnosti ke kontrole varroázy včel a experimentální ověření kombinace vybraných léčiv
Název práce v češtině: Léčiva využívaná v současnosti ke kontrole varroázy včel a experimentální ověření kombinace vybraných léčiv
Název v anglickém jazyce: Currently used drugs for control of honeybee varroasis and experimental testing of selected drug combinations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2008
Datum zadání: 25.08.2008
Datum a čas obhajoby: 20.03.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2009
Oponenti: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK