Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinek MDOCTM na testikulární tkáň II. Histopatologická studie experimentálně poškozeného varlete
Název práce v češtině: Účinek MDOCTM na testikulární tkáň II. Histopatologická studie experimentálně poškozeného varlete
Název v anglickém jazyce: The effect of MDOCTM on testicular tissue II. Histopathological study of experimentally damaged testicle
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2007
Datum zadání: 22.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2009
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK