Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv Daunorubicinu na expresi buněčných adhezních molekul u králičího modelu antracyklínové toxicity
Název práce v češtině: Vliv Daunorubicinu na expresi buněčných
adhezních molekul u králičího modelu antracyklínové toxicity
Název v anglickém jazyce: The effect of daunorubicine on expresion of adhesive molecules in rabit model of anthracycline toxicity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Datum a čas obhajoby: 20.03.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2009
Oponenti: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK