Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory prostředí a astma bronchialetory prostředí a astma bronchiale
Název práce v češtině: Faktory prostředí a astma bronchialetory prostředí a astma bronchiale
Název v anglickém jazyce: Environment and asthma bronchiale
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2008
Datum zadání: 22.07.2008
Datum a čas obhajoby: 20.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2009
Oponenti: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK