Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Možnosti ovlivnění inkontinence u seniorů a všeobecně v gerontologii
Název práce v češtině: Možnosti ovlivnění inkontinence u seniorů a všeobecně v gerontologii
Název v anglickém jazyce: Possibilities to influence urinary incontinence in elderly people,
and generally in gerontology
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK v Praze (11-00642)
Vedoucí / školitel: MUDr. Marie Micková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 19.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Kateřina Kubátová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK