Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění funkčních poruch pohybového systému u výkonnostních veslařů
Název práce v češtině: Ovlivnění funkčních poruch pohybového systému u výkonnostních veslařů
Název v anglickém jazyce: Influencing Functional Locomotive Disorders of Rowers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK v Praze (11-00642)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 18.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Markéta Majerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK