Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie po úrazech vazivového aparátu kolenního kloubu
Název práce v češtině: Fyzioterapie po úrazech vazivového aparátu kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy after knee ligaments injuries
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK v Praze (11-00642)
Vedoucí / školitel: Bc. Martina Tesařová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 18.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: MUDr. František Samek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK