Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozvíjení grafomotiriky u dětí předškolního věku a v 1. ročníku základní školy
Název práce v češtině: Rozvíjení grafomotiriky u dětí předškolního
věku a v 1. ročníku základní školy
Název v anglickém jazyce: Development of graphomotoric skills of children in
pre-school age children in the firs grade of elementary school
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK