Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Dramatická výchova pomáhající žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
Název práce v češtině: Dramatická výchova pomáhající žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
Název v anglickém jazyce: Creativ drama as a method of helping children with specific learning needs
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. Mgr. Radek Marušák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK