Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a spolupráce rodiny a školy na prvním stupni ZŠ konzultace učitel-rodič-žák
Název práce v češtině: Komunikace a spolupráce rodiny a školy
na prvním stupni ZŠ
konzultace učitel-rodič-žák
Název v anglickém jazyce: Family-School Communication and
Cooperation in Primary education -
Teacher-Parent-Pupil Consultation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK