Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zlepšení metod předpovědi termické konvekce pro účely letecké meteorologie
Název práce v češtině: Zlepšení metod předpovědi termické konvekce pro účely letecké meteorologie
Název v anglickém jazyce: Zlepšení metod předpovědi termické konvekce pro účely letecké meteorologie
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 31.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:13.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2009
Oponenti: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK