Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Red Dragon
Název práce v češtině: Red Dragon
Název v anglickém jazyce: Red Dragon
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Vedoucí / školitel: Dan Lukeš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: RNDr. Vojtěch Jákl
 
 
 
Zásady pro vypracování
Naprogramovat tahovou strategii hry "Red Dragon" určenou pro skupinu vzájemně soupeřících lidských hráčů. Hráči se k hernímu serveru budou připojovat přes internet s pomocí WWW prohlížeče s nainstalovaným flash playerem. Systém musí správně reagovat na situace, když s hráčem ztratí spojení (tj. server musí mít uloženou stavovou informaci tak, aby po obnovení spojení hráč pokračoval z toho stavu, ve kterém byl, když došlo k přerušení spojení). Server Red Dragon má být naprogramován v Delphi nad vhodnou databází (např. Firebird). Flashový klient má být naprogramován ve Flexu.
Seznam odborné literatury
Flex 3.3 Language Reference (http://livedocs.adobe.com/flex/3/langref/index.html)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK