Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Bankovní záruka
Název práce v češtině: Bankovní záruka
Název v anglickém jazyce: Bank guaranty
Klíčová slova: bankovní záruka, zajištění, záruční listina
Klíčová slova anglicky: bank guaranty, security, letter of guarantee
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 11.01.2011
Datum a čas obhajoby: 07.04.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2011
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá bankovní zárukou a její právní úpravou v českém právním řádu. Cílem této práce je podat komplexní charakteristiku nejpodstatnějších prvků bankovní záruky, vztahů vznikajících při jejím užití a jejích jednotlivých druhů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the topic of bank guaranty and its legal regulation in the Czech legal system. The purpose of this thesis is to give comprehensive characteristic of the most important parts of the bank guaranty, relations which are created during its usage and its particular types.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK