Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protestantismo en México 1872-1910
Název práce v jazyce práce (španělština): Protestantismo en México 1872-1910
Název práce v češtině: Protestantismus v Mexiku 1872-1910
Název v anglickém jazyce: Protestantism in Mexico 1872-1910
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2008
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Simona Binková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK