Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nekalá soutěž a význam její generální klauzule
Název práce v češtině: Nekalá soutěž a význam její generální klauzule
Název v anglickém jazyce: Unfair competition and meaning of her general clause
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2009
Datum zadání: 24.03.2009
Datum a čas obhajoby: 07.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.01.2011
Oponenti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK