Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čínská medicína v českém prostředí v reflexi pacientů
Název práce v češtině: Čínská medicína v českém prostředí v reflexi pacientů
Název v anglickém jazyce: Traditional Chines Medicine under the Czech Conditions from the Patient's View
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2009
Datum zadání: 23.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

Bakalářská práce se zabývá tím, jak čeští pacienti hodnotí působení čínské medicíny. V teoretické části popisuje kulturně- historické pozadí a filosofické koncepty jak tradiční čínské, tak moderní "západní" vědecké medicíny. Rovněž zjjišťuje podmínky a pravidla, za nichž je čínská medicína u nás provozována. V empirické části analyzuje zkušenosti a názory pacientů, užívajících čínskou medicínu. Zaměřuje se na to, za jakých okolností k využívání čínské medicíny dochází, jaký význam mají filosofické koncepty TČM pro české uživatele, jak čeští pacienti hodnotí efekty léčby a zda léčba je pouze součástí péče o zdraví nebo je složkou širšího životního způsobu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK