Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Název práce v češtině: Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Název v anglickém jazyce: Companies in private international law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2008
Datum zadání: 20.03.2008
Datum a čas obhajoby: 19.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2009
Oponenti: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK