Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyčleněné prostředky ozbrojených sil v rámci IZS v ČR
Název práce v češtině: Vyčleněné prostředky ozbrojených sil v rámci IZS v ČR
Název v anglickém jazyce: Assigned forces and assets of the Armed Forces within Integrated Rescue System of the Czech Republic
Klíčová slova: Ozbrojené síly, záchranné a výcvikové základny, vyčleněné prostředky, Genrální štáb
Klíčová slova anglicky: Armed Forces, rescue and training bases, assigned forces and assets, General Staff
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2009
Datum zadání: 26.05.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: KTUS - FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných pramenů
2. Rešerše literatury
3. Uvod do problematiky
4. Popis vývoje začlenění sborů do IZS
5. Současný stav
6. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK