Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Inter-sonorant Voicing in the Speech of Czech Learners of English
Název práce v češtině: Cizí přízvuk a některé nejčastější chyby českých studentů anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: Inter-sonorant Voicing in the Speech of Czech Learners of English
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2009
Datum zadání: 20.03.2009
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK